• DOMESTIC

• Shri Golok Dham Ashram
• Shri Radhakrishna Dhanuka Prakashan
• Chiranjilal Choudhary Charitable Trust
• Sukarkshetra Shodh Sansthan
• Shri Anand Bihari Parikar
• Satsahitya Prakashan
• Shri Harinam Sankirtan Mandal
• Vraja Gaurav Prakashan
• Gyandeep Prakashan
• Kripalu Parishat & Shyama Shyam Dham
• Vrindaban Research Institute
• Giriraj Apartments Private Limited
• Giriraj Foils Private Limited

• Bon Maharaj Institutions

• Shri Brij Seva Samiti T. B. Sanatorium
• P. L. Saraf Hospital
• Lakshmi Lifeline Hospital
• Saral Diagnostics
• OVERSEAS

• Pratham Peeth Publication, U.S.A.

• Sacred Woods, U.S.A.
• Dr. Rasik Parikh, U.S.A
• Hindu Cultural Society, U.S.A.
• Valley Hindu Temple, U.S.A.
• Hindu Temple, U.K.
• Sehgal Family, U.K.
• Hindu Cultural Society, Bradford, U.K.
• Manav Bharti, Germany
• Shri Ram Mandir / Hindu Temple, Kenya